struna search engine

image shadow

halogenhidrini

noun m. pl.
PDF ispis
definition
 

alkoholi supstituirani na zasićenome ugljikovu atomu halogenim atomom

vrela
equivalents
 

english: halohydrins

attachment
 
halogenhidrini
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja