struna search engine

image shadow

hafnij

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

kemijski element atomskoga broja 72, 6. periode i 4. skupine, gustoće 13,31 g/cm3, Mohsove tvrdoće 5,5, tališta na 2233 °C i vrelišta na 4603 °C

equivalents
 

english: hafnium

symbol
 
note
 
Hafnij je prijelazni metal srebrnoga sjaja, lagano se izvlači, valja i kuje, a s mnogim metalima tvori slitine. Hafnijev(IV) karbid (HfC) i hafnijev nitrid (HfN) imaju izražena vatrostalna svojstva.
classification
 

polje: kemija
grana: anorganska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja