struna search engine

image shadow

hadron

noun m. sl.
definition
 

subatomska čestica iz skupine teških čestica sastavljena od kvarkova vezanih jakom silom

equivalents
 

english: hadron

french: hadron

subordinate terms
 
barion, hiperon, mezon
note
 
Hadron je definiran standardnim modelom.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici