struna search engine

image shadow

gradijent

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

operator koji funkciji pridružuje vektorsko polje koje je nastalo kao linearna kombinacija vektora ortonormirane baze s koeficijentima odgovarajućim parcijalnim derivacijama zadane funkcije

equivalents
 

english: gradient

symbol
 
formula
 
note
 
Neka je $f$ realna funkcija više realnih varijabla koja ima parcijalne derivacije u svakoj točki domene. Tada je gradijent od $f$ (oznaka $\grad f$ ili $\nabla f$) definiran kao $\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1,...,x_n){\bf e}_i$, pri čemu su ${\bf e}_i,\ i=1,...,n$ vektori ortonormirane baze. Pojam se može definirati i u širim okolnostima.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi