struna search engine

image shadow

gomilište

noun n. sl.
PDF ispis
definition
 

skup svih točaka $x$ u $X$ takvih da svaka okolina $U$ od $x$ ima neprazan presjek sa $S$ za zadani podskup $S$ topološkoga prostora $X$

equivalents
 

english: accumulation point

note
 
Gomilište niza točaka u topološkome prostoru po definiciji je gomilište slike toga niza, tj. gomilište skupa svih članova niza.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi