struna search engine

image shadow

glavni broj

PDF ispis
definition
 

prirodni broj u funkciji brojenja koliko čega ima

synonyms
 

admitted term: kardinalni broj

equivalents
 

english: cardinal number, cardinal

classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi