struna search engine

image shadow

glavni broj skupa

PDF ispis
short form
 
glavni broj
definition
 

poopćenje pojma broja elemenata konačnoga skupa takvo da dva skupa imaju jednake glavne brojeve ako su jednakobrojni

synonyms
 

admitted term: kardinalni broj skupa

equivalents
 

english: cardinal number

symbol
 
note
 
Pojednostavljeno, glavni broj skupa broj je elemenata toga skupa, što je intuitivno jasno za konačne skupove, dok za beskonačne skupove pojam ima i određene neintuitivne značajke.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi