struna search engine

image shadow

Glavna uprava za okoliš

name
PDF ispis
definition
 

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za područje zaštite, čuvanja i unapređenja okoliša i primjenu prava okoliša

equivalents
 

english: Directorate-General for Environment

german: Generaldirektion Umwelt

french: direction générale de l'environnement

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije