struna search engine

image shadow

Glavna uprava za obrazovanje i kulturu

name
PDF ispis
definition
 

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije nadležna za poslove obrazovanja i usavršavanja, mladih, kulture, višejezičnosti, sporta te različite programe kojima se financiraju projekti u tim područjima

equivalents
 

english: Directorate-General for Education and Culture

german: Generaldirektion Bildung und Kultur

french: Direction générale de l'éducation et de la culture

abbreviations and acronyms
 

english: DG EAC

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije