struna search engine

image shadow

Glavna uprava za ljudske potencijale i sigurnost

name
PDF ispis
definition
 

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za ljudske potencijale i sigurnost

equivalents
 

english: Directorate-General Human Resources and Security

german: Generaldirektion Humanressourcen und Sicherheit

french: Direction générale Ressources humaines et sécurité

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije