struna search engine

image shadow

Glavna uprava za klimatsku politiku

name
PDF ispis
definition
 

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za razvijanje i provođenje međunarodnih i domaćih politika i strategija povezanih s klimatskim promjenama

equivalents
 

english: Directorate-General for Climate Action

german: Generaldirektion für Klimapolitik

french: Direction générale de l'action pour le climat

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije