struna search engine

image shadow

Glavna uprava za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu

name
PDF ispis
definition
 

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu u cijelome svijetu

equivalents
 

english: Directorate-General for Humanitarian Aid & Civil Protection

german: Generaldirektion Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz

french: Direction générale Aide humanitaire et protection civile

abbreviations and acronyms
 

english: DG ECHO

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije