struna search engine

image shadow

Glavna uprava za ekonomska i financijska pitanja

name
PDF ispis
definition
 

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za porast ekonomskoga blagostanja građana Unije razvojem politika koje vode održivomu gospodarskom rastu, visokoj zaposlenosti, stabilnim javnim financijama i financijskoj stabilnosti

vrela
equivalents
 

english: Directorate-General for Economic and Financial Affairs

german: Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen

french: Direction générale des affaires économiques et financières

slovene: Generalni direktorat gospodarska i financijska pitanja

abbreviations and acronyms
 

english: DG ECFIN

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije