struna search engine

image shadow

glavna operacija refinanciranja

PDF ispis
definition
 

redovita operacija na otvorenome tržištu koja se u Eurosustavu obavlja obratnim transakcijama po standardnoj licitacijskoj ponudi najčešće na rok od tjedan dana

vrela
equivalents
 

english: main refinancing operation

german: Hauptrefinanzierungsgeschäft

french: opération principale de refinancement

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije