struna search engine

image shadow

glavna dijagonala matrice

PDF ispis
short form
 
glavna dijagonala
definition
 

dijagonala kvadratne matrice od gornjega lijevog do donjega desnog kuta matrice

equivalents
 

english: main diagonal

note
 
Glavnu dijagonalu matrice možemo definirati i kao skup svih njezinih elemenata čiji se redni broj retka podudara s rednim brojem stupca.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi