struna search engine

image shadow

glatka funkcija

PDF ispis
definition
 

funkcija koja u svim točkama domene ima sve parcijalne derivacije do slobodno odabranoga reda

synonyms
 

admitted term: beskonačno diferencijabilna funkcija

equivalents
 

english: smooth function

russian: гладкая функция

subordinate terms
 
analitička funkcija
note
 
Pojam i definicija imaju smisla za neprekidne realne i kompleksne funkcije jedne ili više varijabla, za funkcije na mnogostrukosti, funkcije među mnogostrukostima i u mnogim općenitijim kontekstima.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi