struna search engine

image shadow

geometrija

noun f. sl.
definition
 

grana matematike koja se bavi ravninskim i prostornim oblicima i njihovim odnosima

equivalents
 

english: geometry

german: Geometrie

subordinate terms
 
algebarska geometrija, analitička geometrija, diferencijalna geometrija, euklidska geometrija, neeuklidska geometrija, projektivna geometrija
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi