struna search engine

image shadow

gaz na pramcu

PDF ispis
definition
 

vertikalna udaljenost između najnižega dijela broda i trenutačne vodne linije na pramcu

vrela
context
 
Crta koja prolazi najmanjim gazovima na pramcu i krmi smatra se balastnom vodnom linijom (BVL).
vrela
equivalents
 

english: draught forward

classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja