struna search engine

image shadow

gaz na krmi

PDF ispis
definition
 

vertikalna udaljenost između najnižega dijela broda i trenutačne vodne linije na krmi

vrela
equivalents
 

english: draught aft

classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja