struna search engine

image shadow

gama-raspad

noun m. sl.
definition
 

radioaktivni raspad atomske jezgre u kojemu jezgra emitira elektromagnetsko zračenje veoma visokih frekvencija

equivalents
 

english: gamma-decay

french: désintégration gamma

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici