struna search engine

image shadow

gama-astronomija

noun f. sl.
definition
 

grana astronomije koja se bavi opažanjem kozmičkih gama-zraka

equivalents
 

english: gamma-ray astronomy

german: Gammaastronomie

french: astronomie gamma

classification
 

polje: fizika
grana: astronomija i astrofizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici