struna search engine

image shadow

galij

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

kemijski element atomskoga broja 31, 4. periode i 13. skupine, tališta na 29,8 °C i vrelišta na 2064 °C

equivalents
 

english: gallium

symbol
 
note
 
Galij je sjajni, bijeli metal koji se upotrebljava kao punilo u termometrima za visoke temperature. U dijagnosticiranju raka upotrebljava se njegov izotop Ga-67.
classification
 

polje: kemija
grana: anorganska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja