struna search engine

image shadow

funkcija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

pridruživanje elemenata iz jednoga skupa drugomu pri kojemu je svakomu elementu prvoga skupa pridružen jedinstveni element drugoga skupa

synonyms
 

admitted term: preslikavanje, jednoznačna funkcija, jednoznačno preslikavanje

equivalents
 

english: function, mapping, single-valued mapping, single-valued function

subordinate terms
 
aditivna funkcija, afina funkcija, algebarska funkcija, bijekcija, diferencijabilna funkcija, eksplicitno zadana funkcija, eksponencijalna funkcija, eliptična funkcija, funkcija dviju varijabla, funkcija jedne varijable, funkcija kompleksne varijable, funkcija prijelaza, funkcija realne varijable, funkcija više varijabla, glatka funkcija, holomorfna funkcija, homogena funkcija, implicitno zadana funkcija, inverzna funkcija, injekcija, izmjeriva funkcija, kompleksna funkcija, konkavna funkcija, konveksna funkcija, linearna funkcija, logaritamska funkcija, monotona funkcija, nenegativna funkcija, neomeđena funkcija, neprekidna funkcija, odozdo omeđena funkcija, odozgo omeđena funkcija, omeđena funkcija, padajuća funkcija, parna funkcija, periodična funkcija, podintegralna funkcija, pozitivna funkcija, primitivna funkcija, racionalna funkcija, rastuća funkcija, recipročna funkcija, surjekcija
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi