struna search engine

image shadow

fungicid

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

pripravak za suzbijanje parazitskih gljiva i pseudogljiva na biljkama

vrela
equivalents
 

english: fungicide

german: Fungizid

latin: fungicidium

french: fongicide

note
 
Fungicidi se prema kemijskome sastavu dijele na anorganske (na osnovi bakra, na osnovi sumpora, kombinacije s organskim fungicidima) i organske (s povišenim djelovanjem, sistemici). Prema načinu djelovanja dijele se na preventivne i kurativne. Prema mjestu primjene dijele se na fungicide koji se primjenjuju na nadzemnim dijelovima biljaka, sjemenu ili tlu.
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini