struna search engine

image shadow

fumigacija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

suzbijanje štetočinja otrovnim plinovima i hlapljivim tvarima

vrela
equivalents
 

english: fumigation

german: Begasung

french: fumigatio

attachment
 
fumigacija
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini