struna search engine

image shadow

Fourierov red

PDF ispis
definition
 

red koji razvija periodičnu funkciju $f$ perioda $T$ i čiji je $N$-ti član linearna kombinacija sinusa i kosinusa argumenta $2 N \pi x/T$, pri čemu je $x$ argument funkcije $f$

equivalents
 

english: Fourier series

german: Fourierreihe

french: série de Fourier

russian: ряд Фурье

note
 
Postoje i razna poopćenja Fourierovih redova za funkcije više varijabla. Sinus i kosinus mogu se zamijeniti eksponencijalnim funkcijama periodičnoga imaginarnog argumenta $i 2 N \pi x/T$, pri čemu je $i$ imaginarna jedinica.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi