struna search engine

image shadow

formula potpune vjerojatnosti

PDF ispis
definition
 

formula kojom se izražava vjerojatnost određenoga događaja kao zbroj umnožaka uvjetne vjerojatnosti toga događaja uz uvjet da vrijedi određena hipoteza i vjerojatnosti te hipoteze, pri čemu se zbraja po svim mogućim hipotezama

synonyms
 

not recommended term: formula totalne vjerojatnosti

equivalents
 

english: formula of total probability, law of total probability, total probability theorem

formula
 
note
 
Matematičkim simbolima, neka je $\{H_0, H_1,\ldots\}$ potpuni sustav događaja i $A$ zadani događaj. Tada je $P(A) = \sum_i P(A | H_i )P( H_i )$. Elementi potpunoga sustava događaja zovu se hipoteze.
classification
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi