struna search engine

image shadow

formiranje revizijske dokumentacije

PDF ispis
definition
 

faza revizije u kojoj revizor organizira i pohranjuje prikupljene revizijske dokaze u tekuće i stalne registre koji čine radnu dokumentaciju

equivalents
 

english: forming audit documentation

note
 
Relevantni zahtjevi etike ustanovljuju obvezu osoblju revizorskoga društva da pri formiranju i čuvanju radne dokumentacije paze na povjerljivost informacija sadržanih u dokumentaciji angažmana, osim ako klijent nije dao određenu ovlast za objavljivanje informacija ili ako postoji pravna ili profesionalna obveza da se to učini. Osim kao faza revizije financijskih izvještaja, formiranje revizijske dokumentacije u određenome se obliku obavlja i u ostalim vrstama revizije.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja