struna search engine

image shadow

fondovi socijalne sigurnosti

PDF ispis
definition
 

podsektor opće države koji prema klasifikaciji Europskoga sustava računa uključuje sve institucionalne jedinice na razini središnje, regionalne i lokalne države čija se temeljna djelatnost sastoji od pružanja socijalnih naknada

vrela
equivalents
 

english: social security funds

german: Sozialversicherung

french: administrations de sécurité sociale

note
 
Kako bi se klasificiraju kao fondovi socijalne sigurnosti, institucionalne jedinice koje pružaju socijalne naknade moraju zadovoljiti sljedeća dva kriterija: (a) određene grupe stanovništva su, zakonom ili uredbom, obavezne sudjelovati u programu ili plaćati doprinose i (b) država je odgovorna za upravljanje institucijama u pogledu određivanja ili odobravanja doprinosa i naknada, neovisno od svoje uloge nadzornog tijela ili poslodavca.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije