struna search engine

image shadow

financijski rashod

PDF ispis
definition
 

redovni rashod koji u pravilu nastaje kao posljedica korištenja tuđim novčanim sredstvima

vrela
context
 
Umjesto pojma financijski rashodi, u MSFI-ima se koristi izraz troškovi posudbe, dok se u HSFI-ima koriste oba termina.
vrela
synonyms
 

admitted term: rashod financiranja, rashod iz financijskih aktivnosti, trošak posudbe

equivalents
 

english: financial expense, financial cost

subordinate terms
 
negativne tečajne razlike, rashod od kamata
note
 
Dividende dioničarima nisu rashod s obzirom na to da se izglasavaju na kraju iz dobiti nakon oporezivanja.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja