struna search engine

image shadow

financijski prihod

PDF ispis
definition
 

redovni prihod koji je u pravilu ostvaren na temelju ulaganja u financijsku imovinu

vrela
context
 
Prema zahtjevima navedenih standarda, financijski se prihodi priznaju samo ako je vjerojatno da će ekonomske koristi pritjecati u subjekt i iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti, te na sljedećim osnovama: kamata se priznaje primjenom efektivne kamatne stope, tantijeme se priznaje na računovodstvenoj osnovi nastanka događaja, dividende se priznaju kada je ustanovljeno dioničarevo pravo na isplatu dividende.
vrela
synonyms
 

admitted term: prihod iz financijskih aktivnosti

equivalents
 

english: financial revenue, financial income

subordinate terms
 
neostvareni financijski prihod, pozitivne tečajne razlike, prihod od dividendi, prihod od kamata
note
 
Financijski prihodi rezultat su ulaganja viška raspoloživih novčanih sredstava.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja