struna search engine

image shadow

financijski pokazatelji za ocjenu poslovanja banke

PDF ispis
definition
 

smisleno povezani pojedinačni financijski pokazatelji kojima se ocjenjuje poslovanje banke na temelju sigurnosti i uspješnosti poslovanja

equivalents
 
subordinate terms
 
pokazatelji investiranja banke, pokazatelji odnosa u bilanci banke, pokazatelji odnosa u računu dobiti i gubitka banke, pokazatelji profitabilnosti banke
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja