struna search engine

image shadow

financijski pokazatelji temeljeni na izvještaju o novčanim tokovima

PDF ispis
definition
 

smisleno povezani pojedinačni financijski pokazatelji koji se temelje na izvještaju o novčanim tokovima a koji prikazuju novčanu mjeru ocjene sigurnosti i uspješnosti poslovanja

equivalents
 

english: cash-flow based financial ratios

subordinate terms
 
pokazatelji kapitalnih izdataka, pokazatelji kvalitete dobiti, pokazatelji ocjene likvidnosti i solventnosti, pokazatelji povrata novčanoga toka
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja