struna search engine

image shadow

financijski pokazatelji analize financijskih izvještaja osiguravajućega društva

PDF ispis
definition
 

smisleno povezani pojedinačni financijski pokazatelji koji se izračunavaju za osiguravajuća društva

equivalents
 
subordinate terms
 
koeficijent vlastitoga financiranja, koeficijent zaduženosti, marža profita, pokazatelj odnosa poslovnih rashoda i zarađene premije, pokazatelj odnosa tehničkih pričuva i kapitala, pokazatelj odnosa troškova pribave i bruto premije, pokazatelj rezultata ulaganja, pokazatelj rezultata ulaganja kao postotka zarađene premije, razmjer šteta, razmjer troškova, kombinirani razmjer, rentabilnost imovine, rentabilnost kapitala
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja