struna search engine

image shadow

financijski pokazatelji analize financijskih izvještaja banke

PDF ispis
definition
 

smisleno povezani pojedinačni financijski pokazatelji koji se izračunavaju za banke

equivalents
 
subordinate terms
 
pokazatelji investiranja banke, pokazatelji odnosa u bilanci banke, pokazatelji odnosa u računu dobiti i gubitka banke, pokazatelji profitabilnosti banke
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja