struna search engine

image shadow

financijski pokazatelj osiguravajućega društva

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj kojim se ocjenjuje pojedini aspekt poslovanja osiguravajućega društva

context
 
Zbog specifičnosti djelatnosti osiguranja potrebno je formirati nešto drugačije pokazatelje u odnosu na ostale gospodarske subjekte. Kao osnovne osigurateljno-tehničke pokazatelje koriste se specifični pokazatelji kao što su: razmjer šteta, razmjer troškova, kombinirani razmjer i rezultat ulaganja.
vrela
equivalents
 

english: financial ratio for insurance company analysis

subordinate terms
 
kombinirani razmjer, odnos tehničkih pričuva i kapitala, pokazatelj odnosa poslovnih rashoda i zarađene premije, pokazatelj odnosa troškova pribave i bruto premije, pokazatelj rezultata ulaganja, pokazatelj rezultata ulaganja kao postotka zarađene premije, razmjer šteta, razmjer troškova
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja