struna search engine

image shadow

financijski instrument za razvojnu suradnju

definition
 

instrument koji zamjenjuje niz geografskih i tematskih instrumenata, a kojim se financiraju mjere za povećanje učinkovitosti razvojne suradnje EU-a sa zemljama u razvoju koje su na popisu Odbora za pomoć u razvoju Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj

synonyms
 

admitted term: instrument za financiranje razvojne suradnje, instrument razvojne suradnje

equivalents
 

english: financing instrument for development cooperation

german: Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit

french: instrument de financement de la coopération au développement

slovene: instrument za financiranje razvojnega sodelovanja

note
 
(Uredba (EZ-a) br. 1905/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. kojom se utvrđuje financijski instrument za razvojnu suradnju.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije