struna search engine

image shadow

financijska uredba

PDF ispis
definition
 

uredba koja sadržava načela i pravila o izvršavanju općega proračuna EU-a, a koja je podložna izmjenama svake tri godine ili po potrebi sukladno postupku predviđenu člankom 322. UFEU-a

vrela
equivalents
 

english: financial regulation

german: Haushaltsordnung

french: règlement financier

slovene: finančna uredba

abbreviations and acronyms
 

croatian: FU

english: FR

german: HO

french: RF

note
 
Financijska uredba ima horizontalni karakter i primjenjuje se na sva područja prihoda i rashoda. Najnovija financijska uredba nalazi se u zakonodavnome postupku: Prijedlog Komisije od 28. svibnja 2010. za donošenje Uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije (KOM (2010) 260 konačna verzija 2010/0154/COD).
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije