struna search engine

image shadow

financijska poluga

PDF ispis
definition
 

upotreba tuđih izvora financiranja radi povećanja povrata na vlastite izvore financiranja

context
 
Financijska poluga znači da poduzeće korištenjem tuđih izvora financiranja ostvaruje povrate veće od onih koje bi ostvarivalo da nije koristilo tuđe izvore financiranja.
vrela
equivalents
 

english: financial leverage

german: Leverage Effekt

note
 
Financijska poluga može se kvantificirati različitim pristupima, a najčešće se promatra kao koeficijent financiranja, odnosno kao omjer ukupnih tuđih i vlastitih izvora financiranja.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja