struna search engine

image shadow

financijska obveza

PDF ispis
definition
 

ugovorna obveza da se isporuči ili razmijeni novac ili druga financijska imovina drugomu subjektu te ugovor koji se može namiriti vlastitim vlasničkim instrumentima subjekta

context
 
Financijska obveza (ili njezin dio) je ispunjena kada: (a) dužnik ispuni obvezu (ili njezin dio) na način da plati vjerovniku, obično u novcu, drugom financijskom imovinom, robom ili uslugama; ili (b) se dužnika pravno oslobodi od odgovornosti za obvezu (ili dio obveze) na temelju zakona, ili to učini vjerovnik.
vrela
equivalents
 

english: financial liability

subordinate terms
 
financijska obveza po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja