struna search engine

image shadow

financijska obveza po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

PDF ispis
definition
 

financijska obveza koja se naknadno mjeri po fer vrijednosti, pri čemu se promjene fer vrijednosti priznaju u računu dobiti i gubitka

synonyms
 

admitted term: financijska obveza po poštenoj vrijednosti kroz dobit ili gubitak

equivalents
 

english: financial liability at fair value through profit or loss

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja