struna search engine

image shadow

financijska izvješća

definition
 

izvješća koja sastavlja računovođa institucija i određenih tijela financiranih iz općega proračuna EU-a i koja prikazuju bilancu stanja i poslovni rezultat te institucije, odnosno toga tijela na dan 31. prosinca te uključuju i tablicu novčanoga toka tijekom godine, prikaz promjena stanja imovine i bilješke s komentarima, a koja se dostavljaju Komisiji najkasnije do 1. ožujka sljedeće godine

vrela
synonyms
 

admitted term: financijski izvještaji

equivalents
 

english: financial statements

german: Jahresabschlüsse

french: états financiers

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije