struna search engine

image shadow

financijska institucija

PDF ispis
definition
 

društvo koje nije kreditna institucija u smislu Direktive 2006/48/EZ-a, a čija je osnovna djelatnost stjecanje udjela ili obavljanje jedne osnovne djelatnosti ili više osnovnih djelatnosti, kao što su odobravanje određenih kredita i zajmova, financijski najam, usluge prijenosa novca, izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja, izdavanje garancija i drugih jamstava, trgovanje za vlastiti račun ili za račun klijenata, sudjelovanje u izdavanju vrijednosnih papira, savjetovanje društava u vezi sa strukturom kapitala, poslovnim strategijama i povezanim pitanjima, posredovanje pri sklapanju poslova na novčanome tržištu, upravljanje portfeljima i savjetovanje te čuvanje vrijednosnih papira i upravljanje njima

vrela
equivalents
 

english: financial institution

german: Finanzinstitut

french: institution financière, établissement financier

note
 
Vidjeti članak 5. stavak 1. točke 2. do 7., 9. i 11. do 17. hrvatskoga Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 117/2008, 74/2009 i 153/2009)
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije