struna search engine

image shadow

financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

PDF ispis
definition
 

financijska imovina klasificirana kao imovina namijenjena trgovanju koja pripada kratkotrajnoj financijskoj imovini

context
 
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak početno se mjeri po trošku stjecanja, tj. po fer vrijednosti plaćenoj pri njezinom stjecanju.
vrela
synonyms
 

admitted term: financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, financijska imovina po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, financijska imovina po poštenoj vrijednosti kroz dobit ili gubitak

equivalents
 

english: financial asset at fair value through profit or loss

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja