struna search engine

image shadow

financijska aktivnost

PDF ispis
definition
 

aktivnost vezana uz financiranje poslovanja na temelju koje nastaju financijski prihodi i financijski rashodi

vrela
equivalents
 

english: financing activity in the profit and loss account

note
 
Tipični primjeri financijskih prihoda jesu prihodi od kamata, prihodi od dividendi te pozitivne tečajne razlike, dok su tipični financijski rashodi rashodi od kamata i negativne tečajne razlike.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja