struna search engine

image shadow

financijska aktivnost

PDF ispis
definition
 

aktivnost kojom nastaju novčani primitci i novčani izdatci kao posljedica promjene veličine i sastava uplaćenoga kapitala i dugovanja poduzeća

vrela
equivalents
 

english: financing activity

subordinate terms
 
novčani izdatak iz financijskih aktivnosti, novčani primitak iz financijskih aktivnosti, novčani tok iz financijskih aktivnosti
note
 
Financijska aktivnost u izvještaju o novčanome toku ne podudara se u cijelosti s pojmom financijska aktivnost koja je sastavni dio računa dobiti i gubitka. Kao najčešće transakcije na osnovi financijskih aktivnosti u izvještaju o novčanome toku pojavljuju se, primjerice, novčani primitci od emisije dionica, novčani primitci od emisije obveznica i drugih vrijednosnih papira, novčani primitci od primljenih kredita, novčani izdatci za otkup vlastitih dionica, novčani izdatci za dividende, kamate i sl.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja