struna search engine

image shadow

Fibonaccijev broj

PDF ispis
definition
 

broj koji je član Fibonaccijeva niza

equivalents
 

english: Fibonacci number

symbol
 
note
 
$n$-ti Fibonaccijev broj $F_n$ je, prema definiciji, $n$-ti član Fibonaccijeva niza.
classification
 

polje: matematika
grana: diskretna i kombinatorna matematika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi