struna search engine

image shadow

Fermi-Diracova razdioba

PDF ispis
definition
 

statistička funkcija koja iskazuje vjerojatnost da će čestica u kvantnomehaničkome sustavu koji se sastoji od mnoštva identičnih fermiona zauzimati stanje s određenom energijom

synonyms
 

admitted term: Fermi-Diracova raspodjela

equivalents
 

english: Fermi-Dirac distribution

french: distribution de Fermi-Dirac

equation
 
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici