struna search engine

image shadow

fer vrijednost

PDF ispis
definition
 

cijena koja bi bila ostvarena prodajom koje stavke imovine ili plaćena za prijenos obveze u urednoj transakciji među tržišnim sudionicima na datum mjerenja

vrela
context
 
U uvjetima kada se značajan dio pozicija u financijskim izvještajima vrednuje po fer vrijednosti potrebno je pozorno razmotriti utjecaj pojedinih procjena na sigurnost i uspješnost poslovanja mjerenih pomoću financijskih pokazatelja.
vrela
synonyms
 

admitted term: poštena vrijednost

not recommended term: pravična vrijednost, korektna vrijednost

equivalents
 

english: fair value

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja