struna search engine

image shadow

fenski oblak

PDF ispis
definition
 

oblak na vrhu planine niz koju puše fen

vrela
synonyms
 

admitted term: oblačna kapa

equivalents
 

english: foehn cloud

german: Foehnwolke

note
 
Za razliku od fenskoga oblaka (oblačne kape), koji nastaje na samoj privjetrini planine, Ac lenticularis nastaje u zavjetrini prepreke i na određenoj udaljenosti od nje.
attachment
 
fenski oblak
classification
 

polje: geofizika
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja